Beaivvas teater presenterer: Human Zoo,

Alta

27.10.2019 - 27.10.2019Alta Kultursal Søndag 27.oktober 2019 kl:18.00

 

Álggogeahčen 1800 loguid rájes ja mealgadii 1900 loguide sáddejuvvo dihto čeardaálbmogat ja eamiálbmogat, maiddái sápmelaččat, johttit miehta Europa ja USA. Árbevirolaš biktasiiguin, lávuiguin ja bohccuiguin biddjojuvvo elliidgárddiide čájáhussan sáhkkis gehččiide. Human Zoo bihtás čuovvut sámi bearraša geat vulget rabas duoddaris áidon gáržžes guovlluide.


Fra begynnelsen av 1800-tallet og til godt ut på 1900-tallet ble utvalgte stammer og urfolk, deriblant samer, sendt på turné i Europa og USA. I tradisjonelle klær, med lavvo og reinsdyr, ble de i dyrehager utstilt for nysgjerrige skuelystne.


I Human Zoo følger vi en samisk families reise fra åpne vidder til inngjerdede områder, som stadig blir trangere og trangere. 

 

Makkár dovdu livččii leat mátkkoštit guhkás, eará riikkaide ja stuora gávpogiidda čájáhussan elliidgárddiin ja eará čájáhusbáikkiin? Livččiigo dego oassálastit muhtin Realityráiddus, mahkáš duohtavuođas? Movt livččii leat eará áiggis, eará sajes, olggul ja leahkit eksohtalažžan? Mot dat váikkuhivččii dutnje ja du lagamusaide, geaiguin ovttas mátkkoštat? Ja movt nissona ja dievddu gaskavuohta? Mánáid ja váhnemiid? Movt váikkuha vuorasolbmui, eallima loahpaheamis? Ja ohkái, ja boahttevaš buolvvaide, sii guđet galget muitalit daid birra? Dahje jávohuvvat? Dahje ipmárdusa oažžut, ja dahkat dan oassin iežas eallimii.

 

Olbmo diehtoáŋgiruššamis lea nanu vuoibmi, dat nanne áddejumi ja dovdduid. Ovddida diehtaga, teknologalaš ovdáneami ja ekspedišuvnnaid. Sámiid ja eará eamiálbmogiid čájáhusat dáhpáhuvve oktanis koloniseren,- industriijalaš revolušuvnnain ja positivismmalaš diehtaga áigodagas. Buot váigadeamos dán áigodagas lei olbmuid, ja nállevealaheami vuoigatmeahttun ávkkástallan.

 

Neavttárat:, Marte Fjellheim Sarre, Anitta Suikkari, Mary Sarre, Eila Ballovare Varsi, Nils Henrik Buljo


 
Lávdegiella: Davvisámegiella, tekstejuvvo dárogillii.
Heive nuoraide ja rávisolbmuide. Bistá: 75 min.
Eanet dieđut: www.beaivvas.no

 

 

Hvordan oppleves det å reise langt av gårde, til andre land og store byer for å bli stilt ut i dyrehager og andre arenaer?  Er det som å delta i en slags Realityserie, med en konstruert virkelighet?  Hvordan er det å komme fra en annen tid, et annet sted, utenfra og være eksotisk? Hva gjør det med deg og dine nærmeste, som du reiser sammen med? Hva gjør det med relasjonen mellom kvinne og mann? Mellom barn og foreldre? Hva gjør det med den gamle, som snart skal legge ut på sin siste reise? Og barnet i magen, og de kommende slektene som skal fortelle om reisene? Eller tie?  Eller forsøke å forstå og gjøre reisene til en del av sin historie.


 
Nysgjerrighet er en sterk, menneskelig drivkraft. Den utvikler vår forstand og sanseopplevelser. Den frembringer vitenskap, teknologiske fremskritt og oppdagelsesreiser. De levende utstillingene av samer og andre urfolk sammenfaller i tid med kolonialiseringen, den industrielle revolusjonen og den positivistiske vitenskapen. Det mørke bakteppet i denne tiden er utbytting av mennesker og rasisme.


 
Forfatter: Kathrine Nedrejord. Regi, scenografi og kostymer: Bård Lie Thorbjørnsen.
Lys: Steinar Lohne. Komponist: Roger Ludvigsen. Kostymemaker: Ann Majbritt Eriksen. Produksjonsteknikere: Ole Thomas D. Nilut, Bernt Roger Somby, Jan Cato D. Nilut, Maria Therese R. Oskal, Svein Egil Oskal, Gerlinde Thiessen.
Skuespillere:, Marte Fjellheim Sarre, Anitta Suikkari, Mary Sarre, Eila Ballovare Varsi, Nils Henrik Buljo


 
Scenespråk: Nordsamisk, tekstes til norsk.
Varighet: 75 min.
Passer for ungdom/voksne


 
Mer info: www.beaivvas.no
 Kjøp billetter her