Beaivvas Teater: Rypeungen,

Alta

08.05.2017 - 08.05.2017Alta Kultursal 08 mai, kl. 18:00

Jens Martin Mienna debuterer som dramatiker med eventyrstykket "Rypeungen". Teatret stiller med hele sitt ensemble og kreative personale for å skape en familieforestilling der både humor, spenning og eventyrenes  visdom kommer til sin rett. Forestillinga ønsker å ta vare på tradisjonene og fornye dem. Joik, scenebildet og skuespillernes fysiske uttrykk vil være med på å skape en visuell og musikalsk fest for sansene.

Scenespråket er samisk, forestillingen oversettes ikke.

 

Jens Martin Mienna vuosttáš teáhterbihttá lea máinnasčájálmas "Rievssatčivga". Leat teáhtera neavttárat ja kreatiiva veahka geat ovttas ráhkadit bearaščájálmasa mas leat sihke suohttasat, lea gelddolaš ja mas lea máidnasiid eallinviisodat. Čájálmasain háliidt váldit vára árbevieruin ja maid ođastit daid. Luohti, lávdi ja neavttáriid ovdanbuktin ráhkada visuala ja mushihkálaš vásáhusa

 

Bagadalli ja koreográfa/Instruktør og koreograf: Mette BrantzegKjøp billetter her