Vi gjentar suksessen med Buktanachspiel i kafeen på Hålogaland Teater. Det blir konsert hver kveld etter siste konsert på festivalen, både torsdag, fredag og lørdag. Bussene fra Bukta stopper like i  nærheten av HT, så det er bare å hoppe av og få med deg mer Bukta! 
 
Billetter pr dag: 
m/armbånd 150,-
u/armbånd 200,-
 Arrangementer


21
jul

The Cameltoes & Jadudah,


Bukta i byen på VT på HT


00.30 Teaterkaféen HT

Hålogaland Teater, Teaterkafeen Fredag 20. juli

Les mer >>
Kjøp billett

22
jul

Jabba & Nick Oliveri's Death Electric,


Bukta i byen på VT på HT


00.30 Teaterkaféen HT

Hålogaland Teater, Teaterkafeen Lørdag 21. juli

Les mer >>
Kjøp billett