Vi gjentar suksessen med Buktanachspiel i kafeen på Hålogaland Teater. Det blir konsert hver kveld etter siste konsert på festivalen, både torsdag, fredag og lørdag. Bussene fra Bukta stopper like i  nærheten av HT, så det er bare å hoppe av og få med deg mer Bukta! 
 
Billetter pr dag: 
m/armbånd 150,-
u/armbånd 200,-
 Events