Boxism - Catherine Michelet,

Tromsø

14.11.2019 - 14.11.2019Kulturhuset, Hovedscenen 14. november

 

BOXISM

En eksplosiv, sjangeroverskridende forestilling om å bryte ned menneskeskapte grenser


Hvorfor forholder vi oss så ofte til hverandre på bakgrunn av merkelapper, grupperinger og båser? I Boxism forenes noen av Norges fremste dansere innen hip hop, samtidsdans, jazzdans og breaking. Hvilken sjanger eller «boks» kan denne forestillingen da plasseres i? 

Boxism tar for seg temaet utvisking av menneskeskapte grenselinjer og båser. Tittelen er basert på det engelske uttrykket "to be put in a box", eller på norsk, "å bli satt i bås", og henviser til at det å sette hverandre i bås er et samfunnsfenomen på lik linje med andre -ismer; racism, feminism, nationalism, sexism osv.

Boxism er full av energi og eksplosivitet. Seks dansere med bakgrunn i ulike dansesjangre møtes. Handlingen drives frem av en tekstformidler. Målet er utforsking av grenselandet og krysningspunktene mellom de ulike stiluttrykkene. Gjennom samarbeid og fordypning i felles problemstillinger får forskjellige uttrykksformer fungere i samspill. Visjonen er en forestilling som bryter med gitte konvensjoner om form og innhold i en danseforestilling; en forestilling som ikke kan plasseres i noen spesifikk sjanger (”boks”).

Begreper som fordommer og stigmatisering blir problematisert og satt på dagsorden. – Hva er det i oss som gjør det så lett å møte annerledeshet med skepsis? – Is it time to break the box?

Boxism hadde urpremiere den 1. og 2. mars 2018 i Bærum Kulturhus. 

Idé, konsept og kunstnerisk ledelse/koreografi: Catherine Michelet
Kunstnerisk medansvarlig og medvirkende: Navid Rezvani
Utøvere: Jack Lorentzen, Eivind Linn, Christiane Bergersen, Albin Lindén, Sara Einbu og Catherine Michelet
Scenografi og lysdesign: Ola Bråten
Lyddesign: Bernt Karsten Sannerud
Tekst og dramaturgi: Oda Radoor
Produsent: Catherine Michelet

Forestillingen har blitt støttet av Kulturrådet, Fond For Utøvende Kunstnere og Fritt Ord, og co-produsert av Bærum Kulturhus – Regionalt kompetansesenter for dans. 

Turneen høsten 2019 presenteres av Dansenett Norge.Catherine Michelet

Catherine Michelet er danser utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har de senere årene jobbet stadig mer med koreografi ved siden av sitt virke som utøver. Catherine har jobbet som danser innen et bredt spekter av stilarter, som jazzdans, samtidsdans og hip hop. Hun har medvirket i diverse produksjoner for scene og TV, og turnert landet rundt med flere oppsetninger. I tillegg har hun jobbet med dans og undervisning på skoler og asylmottak. Med ”Boxism” har Catherine nå utvidet sitt kunstnerskap til å omfatte både rollen som koreograf, produsent og utøver.
Kjøp billetter her